Przed skorzystaniem z witryny internetowej cocoopub.pl przeczytaj uważnie poniższe Warunki korzystania. Korzystając z naszej witryny internetowej, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami korzystania, nie możesz korzystać z tej strony. Cocoo Pub&Cafe zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zmieniania lub aktualizowania niniejszych Warunków użytkowania, a także do wyrażania zgody na takie modyfikacje, modyfikacje lub aktualizacje od momentu ich opublikowania w naszej witrynie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie warunków użytkowania.

Prawa autorskie

Treści zawarte w naszej witrynie internetowej, takie jak tekst, logo, są własnością Cocoo Pub&Cafe lub jej dostawców treści i są chronione przez polskie i międzynarodowe przepisy dotyczące praw autorskich. Zdjęcia użyte na stronie pochodzą z witryn: https://unsplash.com/ oraz https://pixabay.com/pl/. Kopiowanie bez zgody właściciela jest zabronione.

Znaki towarowe

Wszystkie znaki towarowe, logo, znaki usług i nazwy handlowe, które pojawiają się na tej stronie internetowej są znakami towarowymi Cocoo Pub&Cafe i innych odpowiednich właścicieli.

Recenzje użytkowników i inne komentarze

Wszelkie recenzje, komentarze i inne oświadczenia przekazane Cocoo Pub&Cafe na lub na temat tej witryny lub przesłane w inny sposób w związku z korzystaniem z witryny internetowej pozostają własnością Cocoo Pub&Cafe. Takie ujawnienie, złożenie lub oferowanie jakichkolwiek uwag będzie uważane za przypisanie Cocoo Pub&Cafe wszelkich światowych praw we wszystkich własności intelektualnej dotyczących komentarzy. Zgadzasz się, że żadne komentarze przesłane przez Ciebie do Betasso nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności lub innych praw osobistych lub praw własności. Ponadto potwierdzasz na to, że żadne komentarze przesłane przez Ciebie do witryny nie będą zawierały treści oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub nieprzyzwoitych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wszelkich komentarzy.

Zgadzasz się, że Cocoo Pub&Cafe może wykorzystywać i / lub ujawniać informacje zgodne z naszą Polityką prywatności.